Polityka celna polski - strona 48

Polska polityka zagraniczna- wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

to zaawansowanie jest większe lub mniejsze. Nie ma czegoś takiego jak polska polityka rybołówstwa - zostało...

Pytania 2013 makroekonomia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 959

decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki...

Integracja europejska- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

oraz ustanowienie wspólnej polityki gospodarczej wobec państw trzecich (EWG posiadała uprawnienia do zawierania...

Funkcje banku centralnego - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

na politykę kredytową banków komercyjnych. Narodowy Bank Polski realizuje założenia polityki pieniężnej...

Działalność finansowa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

administracji finansowej, ustalenie hierarchii b. zewnętrzna- zmiany w stosunkach z osobami trzecimi. POLITYKA...

Makroekonomia - ćwiczenia

 • dr Stanisław Podczarski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3248

, które wymagają, nie tylko interwencji na rynkach walutowych, lecz także zastosowania innych środków polityki...