Polityka celna polski - strona 21

Pdstawy handlu zagranicznego

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

na badania i rozwój. Polityka Celna: jest to całokształt działalności państw lub organizacji międzynarodowych...

Polityka regionalna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2485
Wyświetleń: 2912

-2013 Polska stałą się największym beneficjantem wspólnotowej polityki spójności, angażując prawie 1/5...

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

, Holandii i Luksemburgu; celem była stabilizacja cen w handlu, a później też sprawy polityki zagranicznej...

Podatki pośrednie w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (CAP). 8 Stawki celne są obliczane ad valorem, czyli podatek...

Bank centralny, a komercyjny

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 9226

jest to instytucja państwowa. Jej zadaniem jest prowadzenie polityki pieniężnej kraju i emisja pieniądza. Najczęściej...

Integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1757

Wspólnoty), 2) unii celnej - wspólnej taryfy celnej w handlu z państwami trzecimi. Wspólna polityka handlowa...

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

jednolitego rynku. Przyjęcie wspólnej polityki rolnej będzie oznaczało likwidację barier celnych między Polską...