Podatki pośrednie w Wielkiej Brytanii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki pośrednie w Wielkiej Brytanii - strona 1 Podatki pośrednie w Wielkiej Brytanii - strona 2 Podatki pośrednie w Wielkiej Brytanii - strona 3

Fragment notatki:

Podatki pośrednie w Wielkiej Brytanii.
1
Podatki pośrednie, czyli indirect tax, jest to typ podatków, których konstrukcja
rozdziela podmiot gospodarczy zobowiązany do ich naliczenia i zapłacenia od podmiotu,
który ponosi ich faktyczny ciężar ekonomiczny. Wiąże się to z założonym przez ustawodawcę
zjawiskiem doliczania podatków pośrednich przez sprzedawcę do ceny produktu (w sposób
ukryty lub jawny), w rezultacie czego faktycznie (choć pośrednio) ich ciężar ponosi nabywca.
Do podatków pośrednich zalicza się wszystkie podatki od obrotu i konsumpcji, w Wielkiej
Brytanii są to value added tax (VAT) - podatek od towarów i usług, excise - podatek
akcyzowy oraz customs duty – cło.
I. Value added tax – VAT
Podatek od wartości dodanej VAT , znany również pod nazwą goods and services tax
(GST), jest podatkiem konsumpcyjnym nakładana na wartość, która jest dodawana do
produktu.
W Wielkiej Brytanii większość towarów i usług jest obciążona podatkiem VAT
w wysokości 17.5% (stawka podstawowa) oraz 5% w przypadku paliw i energii
dostarczanych na terenie Wielkiej Brytanii dla domów i instytucji charytatywnych, adaptacji
budynków na cele handlowe lub do zamieszkania, jak również sprzedaży fotelików
samochodowych dla dzieci. Dla pewnej grupy towarów stosuje się stawkę 0%. Dotyczy to,
np. większości produktów żywnościowych, budownictwa (budowa nowych budynków
mieszkalnych), ubrań dla dzieci, samochodów przystosowanych do użytku przez inwalidów,
transportu publicznego i książek.
W przypadku niektórych dostaw towarów i usług jest możliwe uzyskanie zwolnienia
z VAT-u. Dotyczy to m.in. ubezpieczeń, dzierżawy ziemi i budynków (oprócz garaży, miejsc
parkingowych, hoteli lub pomieszczeń hotelowych) oraz usług zdrowotnych.
2
Transakcje pomiędzy podmiotami polskimi a brytyjskimi, a podatek VAT
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiła radykalna zmiana
zasad opodatkowania podatkiem VAT wymiany handlowej pomiędzy podatnikami VAT
w Polsce a podatnikami zarejestrowanymi dla tego podatku w różnych państwach Unii
Europejskiej, w tym w Wielkiej Brytanii, co jest ściśle związane ze zniesieniem granic celnopodatkowych pomiędzy Polską, a państwami członkowskimi. Pojęcie eksportu i importu nie
istnieje w odniesieniu do rynku wewnętrznego UE. Pojęcia te zostały zastąpiono nowymi:
"wewnątrzwspólnotowa dostawa" oraz "wewnątrzwspólnotowe nabycie".
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Dostawy dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami znajdującymi się w różnych
państwach
członkowskich
Unii
Europejskiej
określane

mianem
dostaw
wewnątrzwspólnotowych. Gdy brytyjski przedsiębiorca (płatnik VAT) będzie przesyłać towar
do przedsiębiorcy zarejestrowanego na potrzeby VAT znajdującego się na obszarze
Wspólnoty, wówczas dostawa ta - tak jak do tej pory eksport - objęta będzie stawką 0%. Aby
brytyjski przedsiębiorca mógł wystawić fakturę ze stawką VAT 0%, muszą być spełnione
następujące warunki:
dostawa została dokonana na rzecz podmiotu posiadającego status podatnika

(…)

… może mieć różną formę i o jej
wyborze decyduje lokalny urząd celny w zależności od oceny wiarygodności klienta.
Zazwyczaj jest to gwarancja bankowa bądź depozyt. Dopuszcza się również zobowiązanie
13
własne klienta do zapłaty (np. weksel własny, zdeponowany czek czy wręcz oświadczenie
o zwrocie należnej kwoty). Zabezpieczenie zwracane jest zazwyczaj w momencie przekazania
do urzędu celnego potwierdzenia…
… o zawartości alkoholu powyżej 22% lub 2 litry
wzmocnionego wina (porto lub sherry), wina musującego lub innych likierów,
10
60 ml perfum,
250 ml wody toaletowej,
inne towary, w tym prezenty i upominki o łącznej wartości do 145 funtów.
Jeżeli ulgi celne nie zostały przekroczone, należy skorzystać z wyjścia zielonego.
W przypadku większej ilości towaru, niż przewidują to ulgi, należy zgłosić je do oclenia…
… akcyzowe dotyczą głównie następujących towarów:
alkoholi,
wyrobów tytoniowych,
ropy naftowej i jej pochodnych.
i uznawane są jako część kosztów tym samym zwiększając podstawę wymiaru podatku VAT.
Wiele towarów akcyzowych jest składowanych w specjalnych składach akcyzowych,
podobnie jak to ma miejsce w przypadku składów celnych. W składach dopuszcza się
stosowanie różnych form przetworzenia towarów, np…
….
Stawka opodatkowania
Samochody – średnia ważona ocena zużycia paliwa
11 centów/litr
13-14 litrów/100km
10 centów/litr
14-15 litrów/100km
4 centy/litr
15-16 litrów/100km
4 centy/litr
>16 litrów/100km
III. Customs duty – cło
Przepisy dotyczące procedur importowych są wydawane przez Urząd Celny (Customs
and Excise - HM C&E). Deklaracja celna, musi być złożona (tzw. Entry) w przypadku każdej
dostawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz