Polityka celna państwa - strona 7

Efekty kreacji handlu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952

+ wiele różnych polityk wspólnotowych) 1987- JAE wchodzi w życie Od 1988 roku realizacja wspólnej polityki...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

Wspólna polityka handlowa Artykuł 206 Traktatu o Funkcjonowaniu UE - dokładnie określa cele...

Wspólnoty Europejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

Polityka Handlowa wobec państw trzecich (WPH) realizacja postanowień w 4 etapach 1958- 1969 unia celna...

Polityka zagraniczna państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 973

Polityka zagraniczna państwa: Pojęcie polityki zagranicznej Istota polityki zagranicznej Cechy...

Podatek dochodowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

dotyczącej obrotu towarowego z państwami UE. Podatek celny jest zobowiązaniem podatkowym popieranym...

Etapy integracji gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

realokacyjne. Zagraniczna polityka handlowa państw unii celnej. Im bardziej jest restrykcyjna w stosunku...

Wykład - tworzenie się Beneluksu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

się do koordynacji przedsię­wzięć walutowych oraz do wspólnej polityki wobec państw trzecich na forum organizacji...