Politeizm - strona 5

Sobór Nicejski - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

do Aleksandrii bp. Kordoby Hozjusz. Problem: Monoteizm żydowski - politeizm grecki. Brak wyraźnych sformułowań...

Stara szkoła stoicka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2058

i wszystko przenika. Przedstawiona wyżej panteistyczno-materialistyczna koncepcja Boga nie wyklucza politeizmu. Należy...

Elementy etnografii Słowian - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Adrian Mianecki
 • Elementy etnografii Słowian
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5880

dawnych Słowian - między polidoksją a politeizmem. 3.Mit kosmogoniczny. 4.Demonologia tradycyjna Słowian...

Bizancjum - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

monoteizm wobec politeizmu. Bóg bardzo podobny do boga chrześcijańskiego. Bóg jako wartość. Święty czarny...

Terminy i pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1673

w istnienie jedynego Boga(chrześcijaństwo, islam, judaizm) POLITEIZM-wiara w istnienie wielu bogów (religia...

Referat - hinduizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2800

) najstarsza religia indyjska zakładała politeizm kult polegał na składaniu ofiar bóstwom (była nią najczęściej...

"Irydion" - streszczenie utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 3297
Wyświetleń: 9142

, który się rozpada. Politeizm się znudził, chrześcijaństwo jest prześladowane. Lud ma dość władzy cezara, nikt...

Najważniejsze zagadnienia socjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

WSTĘP DO SOCJOLOGII Socjologia jest jedną z gałęzi społecznych zbioru dyscyplin naukowych , które badają naturę ludzkiego zachowania i związków między ludzkich , oraz ich rezultaty . Podstawowymi założeniami jest myśl , że egzystencja ludzka jest egzystencją społeczną . Socjologia przedstawia , w...

Rozwój antropologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Antropologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1505

organizacji społecznej i stworzenia kasty kapłanów. Społeczeństwa wkraczają w etap politeizmu, który w końcu...