Polimerazy - strona 12

Mapowanie genów, mutacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2142

, krótki sekwencje, do obu końców fragmentów), polimeraza, nukleotydy. Kryminalistyka, diagnostyka...

Mejoza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1589

Egzonukleaza Polimeraza DNA Enzymy rekombinacyjne Enzym RuVC - rozcięcie Holiday'a Do zadziałania punktu...

Wyklady- bakterie, organizmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Namiotko
 • Biologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

, to znaczy przedzielony intronami, ale chromosomy są koliste jak u bakterii - brak plazmidów - polimeraza RNA...

Enzymologia - notatki z wykładu 3

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

się szybkości reakcji enzymatycznej temp standarowo 25-40 °C ale polimeraza DNA taq jest stablilna do 95 °C pH...

Leki przeciwwwirusowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4018

jest trifosforan gancyklowiru, który działa jako fałszywy substrat i hamuje wirusową polimerazę DNA; w zakażonych...

Cytokineza, cykl komórkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 • Biologia komórki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2226

ten, powodując lokalne zmiany w upakowaniu chromatyny, ułatwia związanie polimeraz oraz innych białek...

Nukleotydy i kwasy nukleinowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2254

Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera Dideoksynukleotyd polimeraza DNA dodaje komplementarne zasady do jednoniciowego...

Chloroplasty-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

genetycznym - czynniki inicjacji translacji; podjednostki polimerazy RNA; wszystkie tRNA; 4 rodzaje RNA...