Polaryzowalność - strona 2

Moment dipolowy - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

. Miarą wpływu przyłożonego pola na polaryzację cząsteczki jest jej polaryzowalność, liczbowo równa...

Nauka o materiałach - wyklad 12

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

dipoli w objętości materiału; α - polaryzowalność dielektryczna α= αe + αa + αd + Pole...

Postulaty mechaniki kwantowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

polaryzowalności cząstki w taki sposób że w położeniu równowagi nie jest to ekstremum Rotator Pryzjmuje się masę...

Moment dipolowy - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 476

 molowa polaryzowalność całkowita   względna przenikalność dielektryczna (stała dielektryczna) V...

Sprawozdanie z chemii fizycznej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

tej cząsteczki. Refrakcja molowa jest wielkością, charakteryzującą polaryzowalność, czyli zjawisko...

Ułożenie kul

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

pierwiastka, im większa tym większy promień np. 3Li+ – 0.74Å, 11Na+ – 1.02Å, 19K+ – 1.38Å 3. Polaryzowalność...

Najsilniejszy izolowany kwas-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia związków złożonych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1400

i polaryzowalności rozważania dla podstawników halogenowych. Jest to zgodne z koncepcyjnie powiązanymi wnioskami...