Polaryzowalność - strona 3

Diagram Jabłońskiego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Krystyna Palewska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3843

zmiana momentu dipolowego podczas drgania Następuje zmiana polaryzowalności podczas drgania Przejściu...

Pole elektryczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127

w postaci  (8.7.3) gdzie współczynnik nazywamy polaryzowalnością atomową (cząsteczkową) dielektryka...

Teoria do ćwiczeń

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

z regułą wyboru w widmie Ramana, pojawią się tylko te drgania, w których zmienia się polaryzowalność...

Elektrostatyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3283

pole elektryczne o natężeniu E = 104 V/cm? Średnia polaryzowalność elektronowa cząsteczki CO wynosi α...

Napięcie powierzchniowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1470

od polaryzowalności i energii jonizacji cząsteczek. Powoduje ono, że nawet dla niepolarnych substancji typu gazów...

Wstęp do fizyki ciała stałego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

: p 2 = αE = 2αp1 R 3 (1.22) gdzie: α jest polaryzowalnością elektronową : [α]=[długość]3 ∝ [ro]3 ro...