Pogaństwo

Szkoła ukraińska polskiego romantyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1232

, bliskowschodniego orientalizmu, fascynacją pogaństwem oraz bajroniczną kreacją Kozaka. Najważniejsze dzieła: - Maria...

Ewangelia św. Łukasza - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1491

chrześcijan pochodzących przede wszystkim z pogaństwa, choć nie wyklucza też Żydów. Opu­szcza, więc wszy­stko...

Chrześcijańska filozofia polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001

odrzucenia krytyki chrześcijaństwa i krytyka pogaństwa. Św. Tomasz z Akwinu Władza duchowa nad świecką...

Eklezjologia św. Mateusza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

, który ogarnia wiernych pochodzących z judaizmu, z pogaństwa, ludzi ze wszystkich narodów. Ten nowy lud Boży...

Mikołaj Rej - Zwierzyniec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148

, który nie ma już co robić z nagromadzonym przez wieki bogactwem, ale zostawiano w kraju na potrzeby walki z pogaństwem...

Wykład - Pierre Bayle

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

i próbował na jej podstawie interpretować mity starożytne i wyjaśnić genezę pogaństwa. William Warburton...

Szkoła neoplatońska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

. Ale moralność istnieje obok prawa, a nie zamiast. Chrześcijaństwo było potrzebne do walki z pogaństwem...

Państwo Wiślan

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

do porzucenia pogaństwa i dobrowolny chrzest, albowiem jeśli tego nie uczyni, wówczas w przyszłości zostanie...

Procesy sekularyzacji religii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 987

był jako postępowy, zaś w kręgach religijnych jako wyraz pogaństwa. W tym kontekście Thomas Luckmann mówi o błędnym...