Podział ryzyka - strona 16

Koncepcja marketingu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Witold Chrostowski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 588

dla konsumentów, co wpływa korzystnie na ogólną wielkość ich sprzedaży podział ryzyka na większa liczbę produktów...

Bankowość - zjawiska finansowe

 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2520

udziałów w podziale ryzyk portfelowych w ramach umów z innymi towarzystwami w kraju i za granicą. Gwarancje...

Rynek finansowy - Rynek kapitałowy i pieniężny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3794

RYNEK FINANSOWY dr D. Dziawgo UMK Wykład 1 RYNEK KAPITAŁOWY I PIENIĘŻNY Zakres tematyczny • Rynki i instrumenty • Papiery wartościowe – akcja • Giełdy • Papiery wartościowe – obligacja • Euroobligacje • KDP – krótkoterminowe papiery dłużne • Credit rating • Fundusze inwestycyjne • Fundusze kap...

Prawo gospodarcze a ubezpieczenia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1659

ubezpieczającego. Jak słusznie podkreśla się w nauce, reasekuracja jest wtórnym podziałem ryzyk. Ponadto pozwala...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

Pojęcie prawa: Ius - prawo ludzkie; fas - prawo boskie Prawo przedmiotowe, a podmiotowe Intuicyjne pojmowanie - sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne Kazuistyka - przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia - usiłowania systematyza...