Koncepcja marketingu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja marketingu-opracowanie - strona 1 Koncepcja marketingu-opracowanie - strona 2 Koncepcja marketingu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KONCEPCJA MARKETINGU
Marketing - market - rynek - koncepcja marketingu narodziła się w USA po II wojnie światowej.
3 stopnie sukcesu rynkowego:
sprzedać towar
sprzedać towar z zyskiem
sprzedać towar z rosnącym zyskiem
Sukces osiągnie się wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie potrzeby klienta.
Punktem wyjścia działań marketingowych jest rozpoznanie potrzeb konsumenta, a etapem końcowym jest dostarczenie produktów które te potrzeby spełniają.
ujęcie tradycyjne
produkt potrzeba
ujęcie marketingowe
Marketing nie jest nauką, jest to zbiór uogólnionych reguł. Opiera się na różnych naukach, np.: psychologia, socjologia, ekonomia. Itp.
Marketing jest działalnością która poprzez proces wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb konsumentów w taki sposób, aby zrealizować własne cele.
W okresie długim zawsze dąży się do celu związanego z zyskiem.
W okresach krótkich niekoniecznie musi to być zysk, celem mogą być: wejście na rynek, zdobycie udziału na rynku, walka z konkurencją itp.
Marketing jest to kompleks skordynowanych działań, na który składa się:
znalezienie pomysłu na produkt, którego potrzebują odbiorcy
zaprojektowanie, wytworzenie i wprowadzenie produktu na rynek
jego sprzedaż poprzez celowo dobrane miejsca sprzedaży i kanały dystrybucji
wyznaczenie i korygowanie ceny tak, aby zapewniała ona zysk lub tez inne cele, a jednocześnie by była akceptowana przez nabywców
wspieranie sprzedaży produktów reklamą i innymi środkami promocji
wszystkie te decyzje i działania oparte sa na informacjach rynkowych pochodzących z badan marketingowych
RODZAJE MARKETINGU:
Można wyróżnić kilka rodzajów marketingu, ze względu na:
odmienność produktów
odmienność nabywców
odmienność terenu działania
Marketing dóbr konsumpcyjnych (B2C - bussines to customer) jest marketingiem dóbr i usług przeznaczonych do zaspokojenia indywidualnych potrzeb konsumenta. W ramach tego marketingu znajduje się również marketing usług, gdzie przedmiotem obrotu są usługi ? , np.: bankowe, transportowe, ubezpieczeniowe.
Marketing przemysłowy (B2B - bussines to bussines) marketing dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne i przeznaczone dla nabywców wykorzystujących je w procesach produkcyjnych.


(…)

… czysto
materialne naprawa samochodu niematerialne
chleb strzyżenie u fryzjera
TV porada lekarska
buty kształcenie
Continuum materialności produktu
2) podział wg sposobu dokonywania zakupu
produkty powszechnego użytku - produkty kupowane przez klientów przy małym wysiłku, przy małej stracie czasu, bezrefleksyjnie (rutynowo - żywność, gazety, proszki do prania), relatywnie tanie produkty wybieralne…
benzynowych
► ustala się ceny wyższe od konkurencji, gdy produkt ma cechy których nie mają produkty konkurencji
Metoda POPYTOWA
Metoda uważana za najwłaściwszą, jest to jednocześnie metoda najtrudniejsza. Ustala się taką cenę, przy której firma może osiągną najwyższy zysk.
3 odmiany metody popytowej:
metoda eksperymentalna nie robi się eksperymentów na całym rynku a na tylko wąskim jego wycinku…
… materialne.
PUBLIC RELATIONS - wszelkiego rodzaju działania mające na celu kreowanie wizerunku firmy, tak aby klienci dobrze kojarzyli i myśleli o firmie. Są celami długookresowymi.
Zespół tych 4 narzędzi nazywany jest KOMPOZYCJĄ PROMOCYJNĄ.
Rola tych instrumentów zmienia się w zalezności od fazy dokonywania zakupów.
Wybór narzędzi marketingowych
1) proszki do prania, 3) elektronika, odzież, 2) maszyny…
… produkt gotów jest go odstąpić nabywcy
Dystrybucja - są to działania mające na celu przesunięcie towarów od producenta do finalnego nabywcy
Promocja - komunikacja marketingowa - działania za pomocą których firma przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu i firmy, kształtuje potrzeby i ukierunkowuje popyt.
Te wszystkie narzędzia muszą być ze sobą zintegrowane, tworzyć harmonijna całość…
… prestiżowych oraz ze względu na ich wysoka jakość
początkowo wysoka cena pozwala na łatwiejsze jej obniżanie
WADY:
wysokie ceny i wysokie zyski osiągane w krótkim okresie przyciągają konkurentów
pomijana jest znaczna grupa potencjalnych nabywców bardziej wrażliwych na ceny (mniej zamożnych) lub zamożnych ale nie mających ochoty na wydanie tylu pieniędzy
Strategia CEN PRESTIŻOWYCH - strategia cen…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz