Podział ryzyka - strona 15

Encyklopedia rachunkowości -R

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

R   RABAT Opust od ceny sprzedaży przyznawany najczęściej z tytułu zakupu większej ilości produktów. Czasami może być udzielany na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem przez nabywcę produktu do dalszej odprzedaży, np. paczkowaniem, sortowaniem lub na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych w ...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5103

aktywnej bilansu. II. Podział ryzyka stopy procentowej wprowadzony przez Rekomendację G: Ryzyko...

Rynek kapitałowy i eurorynki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2625

podział ryzyka: a) ryzyko niedotrzymania warunków, wynika z fakty, że każdy instrument finansowy...

Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 4172

RYNEK FINANSOWY Wykład 14 .02.2011 RYNEK KAPITAŁOWY I PIENIĘŻNY Zakres tematyczny Rynki i instrumenty Papiery wartościowe - akcja Giełdy Papiery wartościowe - obligacja Euroobligacje KDP - krótkoterminowe papiery dłużne Credit rating Fundusze inwestycyjne Fundusze kapitałowe (PE/VC) Fund...

Finanse publiczne i rynki kapitałowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marzena Piszczek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2835

prywatne.-> umowa długoterminowa; ustawa określa co powinna zawierać (podział ryzyka, stronę w partnerstwie...

Metody zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Nowoczesne metody zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3129

do innych celów  poprawa jakości naszego produktu (usługi)  korzystanie z inwestycji innych firm  podział...

Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5516

są jako czynności ubezpieczeniowe. Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczenia Dział...

Marketning

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Stanisław Gajewski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1939

dla konsumentów, co wpływa korzystnie na ogólną wielkość ich sprzedaży podział ryzyka na większa liczbę produktów...