Podmiot liryczny - strona 6

Poezja Micińskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

wiersza i podmiotem lirycznym jest szatan. Cechy, które go charakteryzują, to fakt, że posiada władzę...

Sęp-Szarzyński Rytmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1085

, jeśli nie ma Boga-Słońca. Bóg żąda być miłowanym i chwalonym, co dziwi podmiot liryczny, gdyż wokół siebie...

"Sonety krymskie" - opis utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1092

, poszukiwanie nowych form wyrazu. III Stepy akermańskie - podmiot liryczny podróżuje przez krymskie stepy...

Józef Bohdan Zaleski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

, wzorowane na ukraińskich pieśniach ludowych, mające znamię programowych wypowiedzi autora. Podmiot liryczny...

Adam Mickiewicz "O poezji romantycznej"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1148

po świecie, a jej jedynym ratunkiem od niej było to, że ktoś powie, że ją lubi. Podmiot liryczny...

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. „Lament świętokrzyski” realizuje motyw Stabat Mater Dolorosa w sposób odmienny. Podmiotem lirycznym utworu...

Franciszek Karpiński - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1120

przykładem liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny jest nie tylko tęskniącym kochankiem...