Podmiot liryczny - strona 5

Franciszek Dionizy Kniaźnin - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2093

rozłąkę. Wiersz ten zakończony jest głębokim westchnieniem, jakie wyrywa się z ust podmiotu lirycznego...

Kulturka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

kwestie podstawowe dla egzystencji człowieka. Podmiotem lirycznym jest artysta (dekadent...

Anakreont - Anakreontyki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1820

pałacowych biesiad, ale nie zawsze podmiot liryczny może być utożsamiany z autorem. Utwory dają obraz...

Jan Andrzej Morsztyn - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

się przy tym także opisy cierpień podmiotu lirycznego, wynikające z chłodu wybranki jego serca. W wierszach miłosnych...

Ingarden - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

stepow - nie wiemy nic o autorze ani o podmiocie lirycznym, mamy nienazwanie uczucia które ogarnia...