Podkomorzy - strona 7

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 945

ziemskim i podkomorzemu przed Trybunałem Koronnym. c) gravamen - polegał na pozwaniu odmawiającego...

Historia administracji - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Karol Lelek
 • Historia administracji
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 4151

Litewskiego. Walerian Stroynowski, podkomorzy buski, poseł wołyński, z Małopolski deputat do konstytucji...

Skrypt - Bardach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 3094
Wyświetleń: 4298

, do urzędników ziemskich zaliczano: wojewodów, podkomorzych, sędziów ziemskich i kasztelanów wojewodowie - stali...

Zadania Logika praktyczna

 • Zygmunt Ziembiński
 • Logika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

”, „chochlik”. 3. Czy nazwy Rejent, Sędzia, Podkomorzy itd., użyte przez Mickiewicza w tekście Pana Tadeusza...

Egzamin Historia Myśli pedagogicznej

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 4991

uchwałę tę podjął Sejm Polski na wniosek Joachima Chrepowicza /podkomorzy litewski/. Powołanie KEN wiązało...

Monarchia patrymonialna - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2023

dygnitarskie: - wyższe: wojewoda i kasztelan, bo zasiadają w Radzie Królewskiej, a potem w Secie, - podkomorzy...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wiesław Tekely
 • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4480

na traktach publicznych, zgwałcenie niewiasty) Sąd podkomorski - podkomorzy sądził w sądzie. Nie miał stałej...