Podejście systemowe w zarządzaniu - strona 79

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

wprowadzenia nowych metod. Wnikają one z poprzednich podejść do zarządzania związanych z planowaniem...

Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

i zarządzania) oraz procesu narastania kosztów za pewien ustalony okres. Reasumując można sformułować...

Pytania na kolokwium 6

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

decyzyjne posiadają kierownicy na niższych szczeblach zarządzania, a nawet stanowiska wykonawcze...

Audit

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

AUDIT Istota auditu Audit stanowi istotny s kładnik sy stemu zarządzania jakością...

Zarzadzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

zarządzania wymagają nowego podejścia do procesów rozwiązywania złożonych problemów organizacji. Zarządzanie...

Zarzadzanie nieruchomościami - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1505

przekraczające zwykły zarząd. Zarząd zwykły (podejście węższe zarządzania) obejmuje czynności związane...

Logistyka produkcji - Piniecki Ryszard

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ryszard Karol Piniecki
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4753

Relacje logistyki produkcji i zarządzania produkcją Logistyczne decyzje w sferze produkcji - aspekt...