Pobyt tolerowany

Skrypt - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

na osiedlenie się, cytatu uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany. Wydanie karty pobytu ma formę decyzji...

Prawo administracyjne - numer PESEL

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

oznaczony lub na osiedlenie się, - decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu...

Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

zasadach mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą obywatele innych państw mają­cy zgodę na pobyt...

Wolność gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

zagraniczne: z EOG oraz w razie zezwolenia na osiedlenie się/pobyt tolerowany/status uchodźcy - jak ob. RP...

Pracownik-definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w RP, posiada zgodę na pobyt tolerowany...

Ograniczenia związane z wojną

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Muszy_ski
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

wydalanie) Dyplomaci - persona non grata Względy humanitarne - pobyt tolerowany (nie jest instytucją pobytu...

Prawo międzynarodowe-pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Furmanek
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

ojczyzny WYDALANIE CUDZOZIEMCÓW Względy humanitarne - pobyt tolerowany (odstąpienie od wydalenia...