Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez obcokrajowców

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez obcokrajowców - strona 1

Fragment notatki:

formy prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w Polsce. sposób bezpośredni Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:
posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy,
korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej
- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy - dot. tylko osób fizycznych. sposób pośredni Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki:
komandytowej,
komandytowo-akcyjnej,
z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej,
a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, - o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej
TRZECIM sposObEM - na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne jest utworzenie oddziału  zasada wzajemności - takie same prawa, jakie dane państwo daje nam
 zasada doprecyzowania - między danym państwem a Polską została podpisana szczegółowa umowa regulująca zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz