Prawo międzynarodowe-pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe-pojęcia - strona 1 Prawo międzynarodowe-pojęcia - strona 2 Prawo międzynarodowe-pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Ograniczenia związane z wojną Znaczenie historyczne Demilitaryzacja , neutralizacja (nakaz neutralności - kiedyś w stosunku do Austrii) i okupacja (jedyna żyjąca obecnie forma, regulowane przez prawo międzynarodowe ograniczenie terytorialności) + czasem dodaje się nową formułę tzw. „ zakaz lotów ”, czyli ograniczenie zwierzchnictwa terytorialnego w przestrzeni powietrznej państwa
Tranzyt i podobne nowe prawa Pod mianem komunikacji tranzytowej rozumie się taką komunikację, której początek i koniec położone są poza terytorium uważanym za tranzytowe
Tranzyt to jednak nie tylko zjawisko przewozowe, lecz również celne, usługowe, dewizowe i jurysdykcyjne, a zatem jego istoty nie można sprowadzać wyłącznie do prawa komunikacyjnego, lecz należy do rozważać w świetle prawa w ogóle.
Inne prawo przelotu i prawo nieszkodliwego przepływu, prawo do lokowania urządzeń, prawo do czynności śledczych, prawo do pościgu trans granicznego
Tranzyt zastępują traktatowe zgody wspólnotowe
Ludność jako przedmiot zwierzchnictwa terytorialnego Cudzoziemcy Uchodźcy i azylaci - podgrupa cudzoziemców
Bezpaństwowcy Na terytorium państwa funkcjonują przede wszystkim obywatele, ale są oni częścią państwa i niewskazane jest uznawanie ich, jako element zwierzchnictwa terytorialnego. CUDZOZIEMCY Osoba, która nie posiada obywatelstwa państwa, w którym przebywa lub przez które przejeżdża
Jest to relacja indywidualna jednostki do danego państwa
Konkretne definicje cudzoziemca z perspektywy każdego państwa zawierają krajowe ustawy o cudzoziemcach KATEGORIE CUDZOZIEMCÓW Cudzoziemcy o statusie specjalnym - obcy dyplomaci, członkowie delegacji, członkowie personelu sił zbrojnych stacjonujących na terytorium danego państwa; najmniej liczna grupa; mają swój reżim prawny w prawie międzynarodowym
Cudzoziemcy przebywający czasowo - np. turyści
Cudzoziemcy z ustalonym prawem pobytu - np. tzw. zielona karta USA PRAWNOMIĘDZYNARODOWE KONCEPCJE OCHRONY CUDZOZIEMCÓW 2 stanowiska:
Stanowisko standardu minimalnego - katalog minimalnych praw dla cudzoziemców
Stanowisko standardu narodowego - ocena, cudzoziemców należy traktować tak, jak swoich obywateli = umowy gwarantujące prawa obywatelom na terytorium innego państwa
Stąd normą podstawową rozstrzygającą o statusie cudzoziemców jest prawo krajowe, pod warunkiem zgodności z prawem międzynarodowym. Tworzą one normy prawne dla rozwiązań krajowych. CUDZOZIEMCY W GOSPODARCE Klauzula wzajemności - „na zasadzie wzajemności”
Klauzula narodowa - cudzoziemcy traktowani, jak właśni obywatele


(…)

… prywatne
Wolności związane z istotą człowieczeństwa
Poszanowanie państwa dla lojalności cudzoziemca wobec ojczyzny
WYDALANIE CUDZOZIEMCÓW
Względy humanitarne - pobyt tolerowany (odstąpienie od wydalenia - nie jest instytucją pobytu cudzoziemca)
Dyplomaci - persona non grata
Standard międzynarodowy - przesłanki wydalenia
Standardem jest również wydalanie indywidualne nie zbiorowe
Podstawy prawne/kontrola sądowa
Brak autorytaryzmu
UCHODŹCY
Zagadnienie to też wyszło poza sferę suwerennej kompetencji państwa, stając się przedmiotem rozważań Ligi Narodów.
Początki zjawiska XXw.
Specyfika zjawiska - uchodźców przestano postrzegać, jako nielegalnych migrantów, a zaczęto jako osoby, których prawa zostały naruszone, a ich kraje nie mogą lub nie chcą udzielić im pomocy
INSTYTUCJONALIZACJA ZJAWISKA
1921 - Urząd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz