Pośrednik finansowy - strona 2

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

finansowego. Pełnią przede wszystkim funkcje pośrednika finansowego polegającą na przesyłaniu pieniędzy...

Zarządzanie finansami - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

tym występują pośrednicy finansowi, którzy również deponują posiadane środki pieniężne przez podmioty. Ruch...

Ryzyko - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2359

: Pośrednicy finansowi dzielą się na: Pośredników finansowych w wąskim znaczeniu (klasycznym) Pośredników...

Bank i system bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

funkcjonowania obiegu pieniężnego potrzebni są pośrednicy finansowi, do których zalicza się banki;  banki...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 2282

podmioty określone mianem pośredników finansowych których działalność poprawia efektywność transferu...

Konwergencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1848

 Pojawienia się i ekspansji nowych podmiotów  Utraty znaczenia banków komercyjnych jako pośredników...

Bank-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

BANK Banki są pośrednikami finansowymi, których zadaniem jest równoważenie popytu i podaży środków...

Wykład - Segmenty rynku kapitałowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 252
Wyświetleń: 847

(inwestycyjna, usługowa) - sprzedaż papierów wartościowych przez pośrednika finansowego Sprzedaż z wolnej ręki...