Roszczenia finansowe a papier wartościowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roszczenia finansowe a papier wartościowy - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

ROSZCZENIA FINANSOWE A PAPIER WARTOŚCIOWY. Na rynki finansowe możemy patrzeć od strony podmiotowej im przedmiotowej. Patrząc od strony podmiotowej rynki finansowe tworzą pośrednicy finansowi, którzy pośredniczą w przekazywaniu między podmiotami z nadwyżką finansową i z deficytem pieniędzy lub innych wartości, które ogólnie określono jako roszczenia finansowe. Te roszczenia finansowe to prawa majątkowe, które albo opiewają na zobowiązania do zapłaty jakiejś sumy pieniędzy , albo inne prawa majątkowe, które mają jednak zawsze jakąś wartość pieniężną. Ale prawo majątkowe to pojęcie bardzo ogólnie i często abstrakcyjne. Jak np. można sprzedać lub kupić abstrakcyjnie określony udział w majątku spółki lub jeszcze bardziej abstrakcyjne prawo- do poboru akcji w razie nowej emisji? Praktycznie, do obrotu, prawo to powinno mieć jakąś materialną postać. To postacią są dokumenty stwierdzające prawa majątkowe, nazywane papierami wartościowymi. Obrót na rynkach finansowych dokonuje się więc przez obrót papierami wartościowymi. Rynki finansowe od strony przedmiotowej- są to rynki, na których przedmiotem obrotu są papiery wartościowe. Istnieje olbrzymia ilość różnych papierów wartościowych. Są nimi najbardziej typowe akcje i obligacje ale także weksle, czeki, bony pieniężne, konosamenty, opcje i prawa poboru, certyfikaty.
z definicji papier wartościowy poświadcza prawo majątkowe, a to ma w danym czasie i miejscu konkretną wartość pieniężną; papier wartościowy musi być więc wymienialny w końcu na pieniądz. Stąd jego atrakcyjność i rzadkość.
Papier wartościowy powinien określać jakąś wartość pieniężną. Jest to wartość nominalna. Nie zawsze jednak można go wymienić na rynku za tę sumę. To jak szybko papier wartościowy możemy wymienić na pieniądz finansiści nazywają płynnością. Papiery wartościowe muszą mieć płynność (im większa tym lepiej).
O atrakcyjności papierów wartościowych w życiu gospodarczym decyduje możliwość przenoszenia przez transakcje wartości majątkowych, które reprezentują. Papiery wartościowe muszą więc mieć cechę, którą prawnicy określają jako zdolność obrotową.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz