Grupy uczestników rynków finansowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy uczestników rynków finansowych-opracowanie - strona 1 Grupy uczestników rynków finansowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

grupy uczestników rynków finansowych Wyróżnia się pięć podstawowych grup podmiotów uczestniczących w różnym charakterze w procesach zachodzących na rynkach finansowych: instytucje regulujące i nadzorujące -   to organy władzy państwowej. Ich główne zadanie polega na tworzeniu regulacji prawnych, a w mniejszym zakresie spełniają one funkcje nadzorcze. Do instytucji tych można zaliczyć parlament, który uchwala ustawy regulujące funkcjonowanie rynku finansowego, oraz władze wykonawcze (rząd, niektórzy ministrowie), które wydaja akty prawne niższego rzędu, a także mogą pełnić niektóre funkcje nadzorcze nad instytucjami rynku finansowego (np. minister finansów). instytucje organizujące obrót instrumentami finansowymi -   ta grupa ma za zadanie przede wszystkim stworzenie technicznych warunków sprawnego przebiegu oraz rozliczania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Najważniejsze podmioty tej grupy to giełdy, instytucje pozagiełdowego rynku regulowanego oraz depozyty papierów wartościowych. emitenci -   pojęcie to odnosi się przede wszystkim do tych podmiotów, które emitują papiery wartościowe. Do podmiotów tych można zaliczyć (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, państwo, organy samorządu terytorialnego, podmioty zagraniczne) inwestorzy -   można nimi nazwać te wszystkie podmioty, które występują na rynkach finansowych bądź jako nabywcy papierów wartościowych, bądź jako uczestnicy (nabywcy) kontraktów pochodnych. Bez względu na rodzaj instrumentu finansowego zawsze mamy do czynienia z angażowaniem kapitału w celu osiągnięcia dochodu. instytucje    finansowe -   podmiotach, których głównym zadaniem jest pośredniczenie w transakcjach zawieranych na rynkach finansowych, przy czym pojęcie pośrednictwa finansowego jest tu rozumiane w specyficzny sposób. Pośrednikami finansowymi nazywamy podmioty, które nabywają papiery wartościowe oraz emitują własne zobowiązania w celu zgromadzenia pieniądza niezbędnego do zakupu papierów wartościowych.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz