Południk - strona 2

Gauss-Kruger - współrzędne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geodezja wyższa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1827

się w Polsce trzystopniowych pasów południkowych z południkami osiowymi 15°, 18°, 21°, 24° (na wschód...

Elipsoida ziemska-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

. Długość geograficzna λ jest to kąt dwuścienny zawarty pomiędzy płaszczyzną południka zerowego Greenwich...

Odwzorowanie Gaussa-Krugera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1512

południkowych. Spełnia następujące warunki: południk środkowy (osiowy) pasa odwzorowuje się na odcinek linii...

Odwzorowania walcowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1204

na płaszczyznę, w którym obrazem południków są proste równoległe o odstępach równych odstępom południków...

Odwzorowania stożkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

południków przecinają oś stożka i odwzorowują się na pobocznicy jako pęk półprostych wychodzących...

Wzajemne przekroje normalne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1715

- przekrój odwrotny (n2 , P1 ) n1 , n2 - skośne P1 , P2  nie leżą na tym samym południku ani równoleżniku...

Układ współrzędnych 2000- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Zbigniew Siejka
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1897

trzystopniowych trzystopniowych południkach osiowych 15°, 18°, 21°, 24°, ponumerowanych odpowiednio numerami: 5, 6...