Południk

Długość łuku południka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

Długość łuku południka (dla elipsoidy GRS80) Średnia ϕi Składowe ϕ'' - ϕ' Promień krzywizny...

Mapa i plan

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: siatka geograficzna, południki, równoleżniki...

Współrzędne geograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: siatka geograficzna, południki, równoleżniki...

Współrzędne geograficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

reprezentującej Ziemie Koło Wielkie, zwane południkiem, jeden z południków obiera się za początkowy...

Podział globu na pasy i słupy- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Zbigniew Siejka
 • Systemy odniesienia i układy wspórzędnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

do południków – oznaczono cyframi od 1 – 60. Punkt wyjściowy stano antypołudnik Greenwich (południk -180...

Geodezja: Wykład 9

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

promień krzywizny, Azymut przekroju normalnego, Elipsoida Krasowskiego, Długość łuku południka...