Planowanie przestrzenne - strona 17

Zachowanie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stanisław Ciok
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

), - decyzje przestrzenne, - planowanie przestrzenne (projekty zagospodarowania przestrzennego) Podmiotami...

Formy ochrony obszarowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony obowiązek uzgodnienia aktów planowania przestrzennego w części...

Szczebel lokalny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

, obwieszczenia Planowanie przestrzenne w gminie W celu określenia polityki przestrzennej gminy w tym lokalnych...

Ekonomi i polityka regionalna-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Walerian Kwoka
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 4 - poszukać Rozdział 3 - Planowanie przestrzenne...

Polityka regionalna-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Walerian Kwoka
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2016

… W 1943r utworzono ministerstwo Planowania Miast Obszarów Wiejskich. Zajęła się ona organizacją planowania...