Planowanie przestrzenne - strona 10

Prezentacja wykład 8

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

jedna z zasad planowania przestrzennego): W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza...

Nowe technoloie sporządzania map- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Włodzimierz Krupiński
  • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

zapisanych numerycznie informacji w procesach przetwarzania komputerowego , np. dla planowania przestrzennego...

Referat -Jak zmniejszyć hałas

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

planowania przestrzennego, które pozwoli na: ocenę uciążliwości lub zagrożeń hałasem, zakwalifikowanie...