Kompleksowe zagospodarowanie obszarów rolniczych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksowe zagospodarowanie obszarów rolniczych- opracowanie - strona 1 Kompleksowe zagospodarowanie obszarów rolniczych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kompleksowe zagospodarowanie obszarów rolniczych
Cytując sławną poetkę "Niestety nie mam pewności, że własnie o to chodzi ;/ ale nie znalazłam, ani
nie potrafiłam opracować nic odpowiedniejszego - wszelkie uwagi mile widziane "
muszę przyznać, że mam taki sam problem, wynikający z prawdziwej egzotyki pytania (przynajmniej
jak dla mnie).
Przedstawienie na czym polegają uwarunkowania przedmiotowe i podmiotowe zagospodarowania
gruntów
Zagospodarowanie gruntów przez człowieka jest integracją w jej stan naturalny, powodującą
stopniowe przekształcenie krajobrazu naturalnego, stosownie do narastających potrzeb i możliwości
rozwijającej się populacji ludzkiej. Prowadzi to do kształtowania krajobrazu antropogenicznego,
zawierającego znacznie a niekiedy całkowicie pierwotne formy naturalnej powłoki ziemskiej. Proces
ten ilustruje schemat:
Naturalne struktura przestrzenna obszaru (krajobraz pierwotny)
Działalność człowieka:
karczowanie lasów
zaorywanie pól
budowa domów
urządzanie dróg
inne zabiegi*
Antropogeniczna struktura przestrzenna obszaru (krajobraz kulturowy)
Proces tworzenia krajobrazu antropogenicznego następuje zawsze w wyniku działania człowieka podmiotu na grunt - przedmiot zagospodarowania, będący tworzywem do wykorzystania i obróbki.
Oznacza to, że uwarunkowania i stymulatory tego procesu pochodzą zarówno do przedmiotu - cech
ziemi i całego środowiska, jak też od podmiotu - motywów i sposobów działania. Zasadniczy wpływ
na efekt działania ludzkiego w zakresie zagospodarowania powierzchni ziemi mają: ze strony
przedmiotu - przydatność i walory użytkowe gruntu, a ze strony podmiotu - potrzeby i aspiracje oraz
środki, którymi kieruje się i dysponuje człowiek zagospodarowujący grunty.
czynniki kształtujące walory gruntu będącego materia do podziału i wykorzystania?
1) ukształtowanie terenu
2) warunki glebowe
3) klimat
4) przeznaczenie
5) położenie
6) stan prawny
7) wyposażenie
8) stan zagospodarowania
* racjonalnego wykorzystania gruntów zgodnie z istniejącymi warunkami
przyrodniczymi,
- zachowania lub przywrócenia walorów przyrodniczych środowiska,
- poprawy lub utworzenia technicznych warunków prowadzenia produkcji rolniczej,
- zmniejszenia nakładu pracy na jednostkę powierzchni, m.in. dzięki skróceniu czasu
przeznaczonego na dojazdy i dojścia do działek,
- poprawy systemu istniejących dróg obsługi pól,
- poprawy urodzajności gruntów rolnych przez regulację stosunków wodnych w glebie,
- poprawę zabezpieczenia przeciwerozyjnego gleb,
- pozyskania terenów pod inwestycje publiczne, w tym w szczególności pod urządzenia
ochrony przeciwpowodziowej.
Z perspektywy społeczności lokalnej niezwykle istotne dla rozwoju obszarów
wiejskich są następujące działania:
- tworzenie struktur przestrzennych dla rozwoju lokalnego; przygotowanie terenów pod
zabudowę, urządzenia infrastrukturalne, użyteczności publicznej i inne,
- realizacja ustaleń planowania przestrzennego,
- stwarzanie możliwości wykorzystania zasobów naturalnych, środowiskowych i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz