Planowanie przestrzenne - strona 9

Ortofotomapa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Zenon Piech
 • Fotogrametria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3003

operatora Förstnera ...Zastosowanie ortofotomapy Zastosowanie ortofotomapy dla potrzeb planowania...

Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach...

Działania społeczeństwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

społeczności, której są członkami. Uczestnictwo obywateli w procesie planowania przestrzennego jest sprawą...

Wykład - Użytkowanie terenu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 889

, zarządzanie nieruchomościami. WYCENA NIERUCHOMOŚCI Renta położenia i powierzchni. PLANOWANIE PRZESTRZENNE...