referat -Jak zmniejszyć hałas

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
referat -Jak zmniejszyć hałas - strona 1

Fragment notatki:

Jak zmniejszyć hałas
Zmniejszenie uciążliwości związanej z hałasem możemy osiągnąć m.in. poprzez
Przeanalizowania i wprowadzenia koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego:
wprowadzenia stref ograniczonego ruchu lub całkowitej eliminacji pojazdów z wybranych ulic i rejonów miasta,
poprawienia organizacji ruchu gwarantującej płynność jazdy,
budowę obwodnic miejskich,
ukończenie pierwszej i budowę następnych linii mera
poprawy stany nawierzchni ulic i torowisk tramwajowych,
budowę ścieżek rowerowych,
stworzenia systemu preferencji dla komunikacji zbiorowej, rozwijanie systemów "Park and Ride" (dojazd do przystanku komunikacji zbiorowej, zaparkowanie pojazdu i kontynuowanie podróży komunikacją zbiorową),
wyeliminowania z produkcji oraz stopniowe eliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada standardom Unii Europejskiej;
zmniejszenie uciążliwości związanej z istniejącym poziomem hałasu poprzez:
budowę ekranów i przegród akustycznych,
zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zadrzewień,
stosowanie dźwiękochłonnych elewacji,
wymianę okien na dźwiękoszczelne w domach mieszkalnych przy trasach intensywnego ruchu;
Opracowania kompleksowego planu akustycznego oraz prowadzenie odpowiedniego planowania przestrzennego, które pozwoli na:
ocenę uciążliwości lub zagrożeń hałasem,
zakwalifikowanie istniejących obiektów i obszarów do odpowiednich stref akustycznych, uniknięcie pomyłek lokalizacyjnych przy budowie nowych obiektów, w tym lokalizowanie nowych miejsc pracy w obszarach charakteryzujących się mniejszym natężeniem ruchu komunikacyjnego,
programowanie przewidywanego poziomy hałasu innych jego parametrów, dobór metod i środków zmierzających do ograniczenia i utrzymania na możliwie niskim poziomie,
analizę trendów zachodzących w klimacie akustycznym,
rozstrzygnięcie spraw związanych ze zwalczaniem hałasu, nakładanie kar i odszkodowań, rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców oraz podejmowanie decyzji dotyczących likwidacji źródeł hałasu;
Ograniczenie liczby lotów samolotów szczególnie w porze nocnej;
Rozwinięcia systemu monitoringu lokalnego (czyli opracowania, uruchomienia i prowadzenia monitoringu w kilku punktach miasta)
prowadzenia działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz