Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na otoczenie w zakresie hałasu drogowego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na otoczenie w zakresie hałasu drogowego - strona 1

Fragment notatki:

Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na otoczenie w zakresie hałasu drogowego
Hałas drogowy jest niepożądanym zjawiskiem wywołanym przez ruch drogowy, powodującym niekorzystne oddziaływania na ludzi i środowisko. Za hałas uważa się drgania rozprzestrzeniające się w
powietrzu w postaci fal akustycznych o częstotliwościach i natężeniach stwarzających
uciążliwości dla ludzi i środowiska. Podstawowym wskaźnikiem oceny hałasu drogowego w środowisku jest równoważny poziom dźwięku A, oznaczany jako LAeq w dB (decybelach).
Średni poziom głośności różnych źródeł hałasu komunikacyjnego:
-samochód osobowy - 40-80 dB,, samochód ciężarowy - 65-92dB, autobus - 64-104 dB,, tramwaj 70-90

(…)

… wskaźnikiem oceny hałasu drogowego w środowisku jest równoważny poziom dźwięku A, oznaczany jako LAeq w dB (decybelach).
Średni poziom głośności różnych źródeł hałasu komunikacyjnego:
-samochód osobowy - 40-80 dB,, samochód ciężarowy - 65-92dB, autobus - 64-104 dB,, tramwaj 70-90 …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz