Plagiat - strona 3

note /search

Wykład - prawo

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1120

jest autorem i może manipulować dziełem). Naruszenie tego prawa to plagiat (przywłaszczenie sobie cudzego...

Etyka normatywna-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Etyka dziennikarska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

, statystykę, eufemizmy czy hiperbolizację. Według prawo autorskiego plagiat jest to przejęcie części...

Doktryny medialne-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Dziennikarskie źródła informacji
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3171

- nie wyrywać odpowiedzi z kontekstu, - nie zniesławiać, - nie popełniać plagiatów, - nie podejmować zasad...

Kolokwium zaliczeniowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4326

o naprawienie wyrządzonej szkody roszczenie o podanie do publicznej wiadomości Co to jest plagiat? To świadome...

Etyka zawodowa-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Etyka dziennikarska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 483

przekonanie, że ich własna sytuacja jest zupełnie wyjątkowa. Zgodnie z prawem autorskim plagiat narusza prawo...