Pirydyna - strona 4

Egzamin z chemii organicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1463

, czy jest on optycznie czynny, uzasadnij, (S)-pentan-2-ol + chlorek tosylu/pirydyna → A (+ cyjanek sodu) → B (+ LiAlH4...

Areny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

, antracen i wyŜsze areny oraz pochodne węglowodorów aromatycznych, np. fenole, aminy aromatyczne, pirydyna...

Oznaczenie zawartości wody - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

odczynnikiem Fischera (metanolowy roztwór jodu, SO2 i pirydyny). Metoda z węglikiem wapnia - polega na reakcji...

Węgiel-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gryglewicz
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

i homologi 2-4g CS2, COS, C4H4S, CnH2n+2S ok. 1g NH3 6-10g HCN 1-2g Pirydyna i homologi 1-3g H 2S 1-2g Skład...

Egzamin z chemii organicznej - Toluidyna

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1414

(+ chlorek tosylu/pirydyna) C [+ 1) NaN3, 2) H2/kat. Pd] D; polecenie dodatkowe: przedstaw równowagę pomiędzy...

Chemolitotrofy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3206

opłacalne, Znane inhibitory nitryfikacji - nitropiyrdyna (2 - chloro - 6 - (trójchlorometylo) - pirydyna...

Właściwości funkcjonalne skrobi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1407

, takim jak pirydyna lub lodowaty kwas octowy Kleiki otrzymane ze skrobi acetylowanej o niskim stopniu...