Ograniczanie uciążliwości zapachowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczanie uciążliwości zapachowej - wykład - strona 1 Ograniczanie uciążliwości zapachowej - wykład - strona 2 Ograniczanie uciążliwości zapachowej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

OGRANICZANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ       Gazy odlotowe mają często przykry zapach, mimo że nie są przekraczane wartości  normowanych stężeń zanieczyszczeń. Za występowanie zapachu odpowiedzialne są  domieszki śladowe, nie rejestrowane przez przyrządy lub mieszaniny gazów nie  toksycznych, dla których nie ustalono granicznych stężeń. W takich wypadkach  egzekwowanie przez służby ochrony środowiska działań prowadzących do ograniczenia  emisji zanieczyszczeń jest trudne.  Wspomniane trudności  nie znikną dopóki do polskich aktów prawnych nie  zostaną wprowadzone jednoznacznie zdefiniowane pojęcia z dziedziny  odorymetrii  takie  jak:  zapachowa jakość powietrza, emisja odorów wyrażona w jednostkach  zapachowych w metrze sześciennym itp.  Niezbędne jest równoczesne przeprowadzenie normalizacji odpowiednich procedur  pomiarowych. Wykazanie powtarzalności oznaczeń umożliwi ustalenie powszechnie  akceptowanych  norm zapachowej jakości powietrza  oraz  dopuszczalnych emisji  odorów.  Ich wprowadzenia w życie coraz gwałtowniej domagają się mieszkańcy otoczenia  wytwórni mączki rybnej lub mięsno-kostnej, zakładów farmaceutycznych, wysypisk  komunalnych, zakładów celulozowych itp.  W krajach Unii Europejskiej  próby określenia standardów zapachowej jakości  powietrza trwają już od dawna, lecz nie są jeszcze zakończone.  W Polsce działania  zmierzające do spełnienia standardów europejskich są koordynowane przez  Departament Ochrony Zapachowej Jakości Powietrza,  powołanej w Instytucie  Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej .  Dezodoryzacja  jest jednym z najtrudniejszych zagadnień techniki oczyszczania  gazów odlotowych.  Niski próg wyczuwalności węchowej  wielu gazów  charakteryzujących się przykrym zapachem, sprawia, że w większości przypadków dla  jego likwidacji niezbędne jest usunięcie substancji odorowej w ok. 100%.  Właściwości  odorotwórcze mają węglowodory nienasycone, pochodne tlenowe i nitrowe,  halogenki oraz siarczki węglowodorów . Dezodoryzacje prowadzi się w celu poprawy  warunków pracy i bytowania ludzi przebywających lub przemieszczających się w  środowisku oddziaływania substancji odorowych.  Dezodoryzacja gazu nie zapewnia  zazwyczaj odzysku żadnej substancji  z procesu technologicznego. Metody  dezodoryzacji gazów powinny być  tanie i skuteczne . Najprościej byłoby usunąć te  substancje ze źródła emisji.  Dominujący udział w dezodoryzacji gazów odlotowych mają  metody oparte na  absorpcji, adsorpcji i spalaniu katalitycznym . W ograniczonym stopniu stosowana jest 

(…)

… biomasy i reakcji wtórnych.
Wiele z substancji gazowych i ciekłych powstających podczas kompostowania, ze
względu na silny, a często i nieprzyjemny zapach, jest zaliczana do grupy tzw. odorantów,
które są sklasyfikowane.
Wśród nich wyróżnia się:
- kwasy tłuszczowe: propionowy, masłowy, walerianowy,
- alkohol amylowy, aldehydy i ketony,
- związki azotu (szczególnie pirydyna),
- związki siarki - merkaptan…
….
Wiele z substancji gazowych i ciekłych powstających podczas kompostowania, ze
względu na silny, a często i nieprzyjemny zapach, jest zaliczana do grupy tzw. odorantów,
które są sklasyfikowane.
Wśród nich wyróżnia się:
- kwasy tłuszczowe: propionowy, masłowy, walerianowy,
- alkohol amylowy, aldehydy i ketony,
- związki azotu (szczególnie pirydyna),
- związki siarki - merkaptan metylowy, butanatiol, sulfid dietylowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz