Piezometr - strona 4

Gruty - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Andrzej Henryk Batog
 • Budownictwo podziemne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1652

nad poziomem porównawczym do którego nastąpiło podniesienie wody w piezometrze powyżej próbki h4 - wysokość...

Mechanika gruntów - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

i pospółek o miąższości 4 metrów, której średni współczynnik filtracji wynosi k = 10-3 m/s. W piezometrze...

Prawo budowlane wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1736

) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 22) obiektów małej architektury; 23) ogrodzeń; 24) obiektów...

Prawo budowlane - ustawa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

wód podziemnych, c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 2008-01-07 ©Kancelaria Sejmu s...

Prawo budowlane - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

©Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych o...