Pietyzm - strona 2

WYKŁAD Nowikow i rozwój masonerii w Rosji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Józef Kuffel
 • Kultura rosyjskiego obszaru językowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3479

, ale jego światopogląd miał pewne cechy mistycyzujące (przede wszystkim pietyzm). W 1798 roku Łopuchin opublikował...

Marek Zgórniak, sztuka XIX wieku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Marek Zgórniak
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

w palladianizmie. Zaplecze tego klasycyzmu stanowił północny mistycyzm, anglikański purytanizm, niemiecki pietyzm...

Określenia etyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

się ona Bogu z naszej strony, gdyż jesteśmy Jego stworzeniami. 7. Szacunek i pietyzm - skłania do czci względem...

Doktryny- zagadnienie humanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

z zapomnienia stare pomniki kultury pogańskiej. Wskrzeszano też dziedzictwo ksiąg biblijnych, z pietyzmem...

Metoda dialektyczna w filozofii Hegla

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

ale także elementy gnostyckie szwabskiego pietyzmu. Najważniejsze dzieła Hegla to: Phänomenologie des Geistes (1807...