Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - strona 4

Trybunały

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • mgr Witold Hernik
  • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych...

Kompetencje prezydenta RP

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3038

sądowniczej. Prezydent powołuje a) pierwszego Prezesa Sądu najwyższego na sześcioletnią kadencję, spośród...

Sejm jako organ ustawodawczy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Siudym
  • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

do Trybunału pytania prawnego. Pytanie prawne może sformułować pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczel...