Pierścień z jedynką

Pytania na zaliczenie algebra cz 10

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sylwia Cichacz
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1414

tworzy pierścień. Czy pierścień ma jedynkę? (a) {f ∈ C[a, b] : f (a) = f (b)} (b) {f ∈ C[a, b] : f...

Piercienie - zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

tworzy pierścień. Czy pierścień ma jedynkę? (a) {f ∈ C[a, b] : f (a) = f (b)} (b) {f ∈ C[a, b] : f...

Pierścienie - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

ma jedynkę, to nazywamy go pierścieniem z jedynką to nazywamy go pierścieniem z jedynką. JeŜeli mnoŜenie...

Dodawanie i mnożenie ideałów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

i nie posiada dzielników zera. TTTWIIIERDZZZENIIIE... Niech A będzie pierścieniem przemiennym z jedynką...

Ideały pierwsze i maksymalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

i nie posiada dzielników zera. TTTWIIIERDZZZENIIIE... Niech A będzie pierścieniem przemiennym z jedynką...

Pierścienie - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

(Z, +, ·) i (Zn , +n , ·n ) są przykładami pierścieni przemiennych z jedynką. Przykładem pierścienia bez jedynki...

Permutacje zespolone

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1855

}, *> jest grupą abelową. Kryterium na całkowitość pierścienia przemiennego z jedynką - pierścień z jedynką...

Pierścienie ułamkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1295

przemiennym z jedynką. Dla dowolnego elementu sS, s 0 jest zerem, s s jedynką pierścienia S -1A. Elementem...

Pierścienie wielomianów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

jest pierścieniem. Jeśli A jest pierścieniem z jedynką, to równieŜ A[x] posiada jedynkę - jest nią wielomian : N...