Penitent

note /search

Pokuta - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

się na nadziei i ufności w Boże miłosierdzie (KKK 1490). Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta...

Sakrament pokuty i pojednania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1708

w 1981. Księga przewiduje dwie formy celebracji tego sakramentu: obrzęd pojednania wielu penitentów...

Spowiednik - prawodawstwo wspólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

o odpuszczeniu grzechów popełnionych po chrzcie udzielonemu należycie usposobionemu penitentowi przez prawnego...

Spowiednik - podstawy doktrynalno-historyczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

penitenta, zdefiniował zarówno sprawę konieczności wyznania grzechów w celu otrzymania absolucji kapłańskiej...

Spowiednik - prawodawstwo wspólne cz.2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

spowiednikom. 2 Spowiednik powinien mieć prawo udzielania pozwolenia swoim penitentom w zakresie czytania ksiąg...

Spowiednik - prawodawstwo wspólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

o prawodawstwo dotyczące biskupów i rozszerzenie o penitentów łacinników, jeśli chodzi o uprawnienia patriarchów...