Pedeutologia rola nauczyciela - strona 2

Jan Władysław Dawid - poglądy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2198

z nauczycielskim zawodem. Przyszedł na świat w rodzinie nauczyciela, sam uprawiał przez długie lata działalność...

Pozycja nauczyciela w klasie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Pisula
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

Pozycja nauczyciela w klasie: jej uwarunkowania i skutki Ważna jest pozycja nauczyciela w klasie...

Pedagogika wczesnoszkolna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4522

( od motywacji zewnętrznej , do wewnętrznej ) KOMPETENTNY NAUCZYCIEL Pedagogika wczesnoszkolna 15 Pedeutologia...

R. Dahrendorf - O pojęciu szans życiowych

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1939

przed pełnieniem ról i pozycji społecznych (mężczyzny, ojca, nauczyciela) Role społeczne: – to oczekiwania wobec...

Pojęcia pedagogiczne- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3661

przedstawiające doświadczenia poszczególnych szkół lub nauczycieli itd. Pedeutologia (pedeutez - nauczyciel...

Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Ryszard Gerlach
 • Podstawy pedagogiki pracy
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 5684

organizacji i kierownictwa (jakość kształcenia i kryteria pracy szkoły), pedeutologia (przygotowanie...

Style wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Pisula
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

wspólnych zainteresowań. Nauczyciel przyjmuje rolę doradcy, przewodnika, inspiruje do twórczych działań...