Pedagogika opiekuńcza - strona 2

Metoda indywiualnych przypawków

 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190

się z metod pracy socjalnej rozwijanych w pedagogice opiekuńczej na przełomie i rozpowszechnionych w latach...

Domy dziecka- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1498

porzuconych, co zapoczątkowało rozwój instytucji tego typu. (J. Maciszkowa, z teorii i praktyki pedagogiki...

Systemy opieki i wsparcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
 • Systemy opieki i wsparcia w Polsce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

rozwoju pedagogiki opiekuńczej przede wszystkim jej podstaw teoretycznych. ...

Pedagogika wczesnoszkolna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 6923

przedszkolna -pedagogika społeczna -pedagogika opiekuńcza -pedagogika specjalna -dydaktyka -teoria wychowania...

Pedagogika specjalna - ćwiczenia

 • Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5117

Pierwszy plik zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: specyfika nauczania niewidomych, zasady rewalidacji niewidomych, pojęcie tyflopedagogika, głuchota a rozwój psychiczny dziecka, kompensacja u niesłyszących, wpływ braku wzroku na rozwój psychiczny dziecka. Kolejny plik porusza k...

Potrzeby dzieciństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Konopka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 5761

według uznanego systemu wartości. Pedagogika opiekuńcza zajmuje się również klasyfikacja sytuacji...

Metodyka opieki - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2009

wychowawcze. Czas intensywnego rozwinięcia pedagogiki opiekuńczej (lata 60te). 1971-80 - próby modernizacji...