Patrycjusze - strona 6

Muzealnictwo - opracowanie do kolokwium

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Stanisława Trebunia-Saszel
  • Muzealnictwo
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4361

greckiej, handel dziełami sztuki, prywatne kolekcje bogatych patrycjuszy, wodzów wojskowych, wybrane dzieła...

Gutenberg i początki druku.

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

nic o jego młodości i wykształceniu 1428 r. - konieczność opuszczenia Moguncji w skutek zatargu patrycjuszy i cechów...

Przyczyny porażki przedsiębiorstw

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Leszek Pawłowicz
  • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

) - gospodarstwa niewolnicze - zaspakajają potrzeby właścicieli (patrycjuszów), wytwarzają żywność, odzież, broń...