Wykład - Od Prometeusza do Chrystusa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Od Prometeusza do Chrystusa - strona 1 Wykład - Od Prometeusza do Chrystusa - strona 2 Wykład - Od Prometeusza do Chrystusa - strona 3

Fragment notatki:

Od Prometeusza do Chrystusa…
Starożytna Grecja:
Idea socjalna od powstania miast-państwa, hierarchizują się stosunki społeczne w podziale pracy
Ludzie polis- tworzyli więzi wspólnie rozwiązując problemy Miasto i otaczające je osiedla - tworzyły swoistą całość Różnicowanie wolności na miejską i wiejską, biednych i bogatych, utrzymywanie się z rolnictwa, handlu, usług, służąc w armii
Agresje, wojny jednoczyły i dostarczały problemów, eliminowano słabych, niszczono więzi rodzinne
Grecy czerpali z mitu o Prometeuszu, pierwszy filantrop, w oparciu o te naukę działali. Mit obejmował odniesienie się do wszystkich ludzi, łamał rozdziały społeczne, wszyscy na równi. Istotny wątek wiedzy, wątek intelektualny w micie, dzięki wiedzy człowiek wznosi się ponad zwierzęta, intelektualizm, arystokratyzm- rozum najwyżej, uczenie myślenia- najcenniejsza forma działalności . Mit- 3 kwestia- myśl bezgranicznego poświęceni, łącznie ze złożeniem ofiary samego siebie USA- 1,5 mld dziennie na same rozbrojenia
Filantropów wspierali i propagowali filozofowie Arystoteles- równość, wspierać, filantropia jest czymś dobrym, równe pochodzenie Platon- 3 formy filantropii
*pozdrowienie, uściśniecie ręki
*gdy spieszy się z pomocą każdemu nieszczęśliwemu * gdy się lubi urządzać przyjęcia
Uczta- forma dzielenia się bogactwem, zapraszano służbę, biednych itp., Rzym - państwem opiekuńczym - pierwowzór: - podstawą było niewolnictwo -aprobował zwyczajowe formy pomocy (święta odwoływały się do pomocy)
-instytucja klienteli- musiał codziennie witać patrycjusza, towarzyszył im w orszakach, w zamian mieli wsparcie pieniężne, zaproszenia na uczty
- państwo opiekuńcze * cesarz Nerwa - świadczenia alimentacji * frumentacja - rozdawnictwo zboża- pomoc dla plebsu, 20% na subsydia zbożowe, wykupywali biedni po niższej cenie państwowa (właściciele ziemscy mieli taki obowiązek) pomoc zapomogi dla biednych rodziców na dzieci (dziewczynki do 15 chłopcy do 18)
- lud otrzymywał okazjonalne dary w przypadku ważniejszych wydarzeń rozrzucano wśród ludu złote monety - podobny charakter miały igrzyska
- termy i akwedukty służyły obywatelom Judeo - chrześcijaństwo Nie byłoby chrześcijaństwa bez judaizmu Żydzi solidarność społeczna, więź duchowa łączona z czynnikiem materialnym
Pomoc innym - duchowy obowiązek wobec Boga, pomoc drugiemu nawet własnym kosztem oraz dostarczenie im środków, z których mogliby żyć
Obowiązek pomocy i rozliczania wobec Boga a nie opinii publicznej


(…)

… w uwiezieniach, rodziny wielodzietne, bezdomni pozbawieni pracy, wzięci w niewolę
Na świadczenia łożyli wszyscy którzy, cokolwiek mieli w nadmiarze Opieka społeczna miała przemyślany i planowy charakter III w Era Powszechnego Kościoła Chrystusowego- nie było już komun chrześcijańskich Chrześcijaństwo zmuszano do legitymizacji wiedzy- zdobyło wiedzę, sprzymierzając się z państwem straciło swą postępowość społeczną IV w - pojawia się filozofia chrześcijańska Św. Augustyn - konieczność znoszenia krzywdy, szkód, w imię przyszłej szczęśliwości, nierówność wynikiem grzechu pierworodnego, niwelować zło wynikające z nierówności - miłosierdzie- poddać się i zaakceptować sytuacje Średniowiecze (V-XIV w) idea Europy zrodziła się z woli przeciwstawienia się swiatu muzułmańskiemu, Karol Wielki Podstawowy środek…
… wobec Boga a nie opinii publicznej
Jałmużna - wszelkie formy, pieniężna, rzeczowa, jako instytucja pomocy, pomaga wszystkim
Dziesięcina- rolnicy owa dziesiątą część oddzielają dla kapłanów, biednych. Zboże, bydło żywność
Pożyczka- pomoc aby rozwinąć społecznie użyteczną aktywność (tym prawem objęci są wszyscy ludzie nie tylko Żydzi)
Celem jałmużny jest ulżenie niedoli a nie zachęcanie do nieróbstwa…
… opieki nad ubogim leżał na Kościele, fundusze na ten cel pochodziły z dziesięciny. Osoby świeckie zakładały przytułki, szpitale, schroniska Nauka św. Tomasza z Akwinu, za potrzebujących uznawano zagubionych, słabych niepiśmiennych, opuszczonych, uciemiężonych, przestępców, obdartych, więźniów, głodnych
Św. Franciszek idea braterstwa międzyludzkiego, wskazywał metodę okazywania miłosierdzia, by poświecić…
…, prawo, hierarchię
Protestantyzm - inny sposób postrzegania na problemy ludzkie z perspektywy drugiego świata
Bunt reformacyjny - zmiany o charakterze społecznym, kierunek radykalnej zmiany Kościoła (Zach.)
Ruch protestancki był destruktywowany w stosunku do potocznego porządku Europy
Odżyła idea predestynacji- Bóg jednych przeznacza do królestwa niebieskiego a innych skazuje na potępienie Asceza miała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz