Przyczyny porażki przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny porażki przedsiębiorstw  - strona 1

Fragment notatki:


PRZEDSIĘBIORSTWO Najważniejsze przyczyny porażki przedsiębiorstw: Zarządzanie: - zbyt powolne reagowanie na potrzeby rynku
- obojętne traktowanie klientów
- niewłaściwe wykorzystanie potencjału kadry menedżerskiej i pracowników
- zbyt wiele działań nie tworzących wartości dodanej
- przestarzały system informacyjny
- niewystarczająco produktywne zasoby
- sprzeczne interesy wśród kadry kierowniczej
Kontrola finansowa (zarządzanie finansami): - brak aktualnych danych finansowych
- brak skutecznego systemu prognozowania przepływów gotówki
- nadmierne i trudno zbywalne zapasy
- nieskuteczne planowanie inwestycji
- zbyt długi cykl regulowania należności
- niska świadomość finansowych skutków decyzji wśród kierownictwa Przedsiębiorstwo jest produktem historycznym (krótka historia): - niewolnictwo (Egipt, Rzym) - gospodarstwa niewolnicze - zaspakajają potrzeby właścicieli (patrycjuszów), wytwarzają żywność, odzież, broń
- feudalizm - posiadłości panów wokół zamków, działalność gospodarczą prowadzą też klasztory, wytwarzali przedmiotu kultu religijnego, wina, lekarstwa
- średniowiecze - warsztaty rzemieślnicze (Paryż, Londyn, Kraków, Toruń, Gdańsk), warsztat prowadzi mistrz zatrudniający czeladników
Przedsiębiorstwa powstają z chwilą pojawienia się rynku! A więc stosunków towarowo - pieniężnych wraz z rynkiem jako miejscem wymiany, spotkania popytu z podażą powstają przedsiębiorstwa handlowe, bankowe czy przemysłowe. Protoplastą przedsiębiorstwa przemysłowego była manufaktura powstała w Anglii. Greki Ergasterion - współczesny pierwowzór fabryki.
Etos przedsiębiorstwa: W praktyce każda organizacja jest przedsiębiorstwem ponieważ jest oceniania ze względu na wyniki na rzecz swoich klientów, a także oceniana ze względu na jej konkurencyjność wobec jej podobnych. Od przedsiębiorstw bezpośrednio i pośrednio zależy dobrobyt ekonomiczny; gdy upada przedsiębiorstwo załamuje się wszystko: miejsca pracy, dochody z podatków, wydatki państwa.
Pojęcie przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo to podstawowa kategoria ekonomiczna (tylko to jest pewne). Pojęcie przedsiębiorstwa jak i jego istotę można wyrazić w trzech wymiarach:
- czynnościowym
- rzeczowym
- podmiotowym
Wymiar czynnościowy - Przedsiębiorstwo prowadzone jest przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca prowadząc je okresla samodzielnie specyfikację procesu wytwórczego, usługowego, który jest jego produktem finalnym. Przedsiębiorstwo służy otoczeniu Przez produkcję dóbr, świadczenie usług i decyduje o jego profilu, a więc produkcyjnym, handlowym czy usługowym - lub kombinacji owych profili: PPHU
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz