Definicja przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja przedsiębiorstwa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Definicja przedsiębiorstwa
9Powszechnie przyjmuje się trojakie znaczenie terminu przedsiębiorstwo. Może być ono ujęte w znaczeniu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym. W pierwszym znaczeniu mówimy o przedsiębiorstwie jako podmiocie stosunków prawnych oraz gospodarczych. Termin niniejszy powinien być używany wyłącznie do tych podmiotów, którym została przyznana podmiotowość prawna, lub do osób fizycznych. Uogólniając, można uznać, iż pojęcie przedsiębiorstwa w kontekście podmiotowym jest tożsame z pojęciem przedsiębiorcy.
O przedsiębiorstwie w znaczeniu funkcjonalnym mówimy w znaczeniu wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zarobkowym. Pojęcie występowało na kanwie przepisów Kodeksu handlowego, jednakże na dzień dzisiejszy zostało ono wyparte przez przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym. Zgodnie z art. 551 k.c. przedsiębiorstwem jest zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w tym w szczególności:
a) znaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
b) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
c) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
d) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
e) koncesje, licencje i zezwolenia,
f) patenty i inne prawa własności przemysłowej,
g) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
h) tajemnice przedsiębiorstwa,
i) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz