przedsiębiorstwo - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przedsiębiorstwo - omówienie (I sem) - strona 1 przedsiębiorstwo - omówienie (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Ma 3 znaczenia: 1) podmiotowe
2) przedmiotowe
3) funkcjonalne 1, 3 nie mają większego znaczenia
Ad. 1) przedsiębiorstwo występuje jako podmiot stosunków cywilno-prawnych (stos. gospodarcze to pojęcie szersze niż stosunki cywilno-prawne) w tym znaczeniu jest to synonim pojęcia „przedsiębiorca”
Kruczalak: „całość w znaczeniu prawnym”
przedsiębiorstwo jest wyposażone w osobowość pr. (sp. kapitałowe- z o.o. sp. akcyjna, przedsiębiorstwa państwowe)
przedsiębiorstwo jest wyposażone w zdolność pr. i sądową chodzi o tzw. Niepełne osoby prawne (np. spółki handlowe osobowe - jawna, komandytowa komandytowo-akcynja. Przedsiębiorstwo nie występuje w obrocie, lecz w tym obrocie występują osoby, dla których przedsiębiorstwo jest przedmiotem ich praw (np. s.c., 1-osobowy przedsiębiorca prywatny- os. fizyczna)
Ad. 3) Np. spółki pr. handlowego osobowe  w tym znaczeniu operuje ustawodawca pojęciem funkcjonalnym.
Pojęcie funkcjonalne - stałe, zawodowe, we własnym imieniu prowadzenie działalności gosp. w celach zarobkowych . (można utożsamiać~ niektórzy utożsamiają~ ze znaczeniem przedmiotowym)
Ad. 2) W znaczeniu przedmiotowym def. Przedsiębiorstwa została zawarta w art. 551 kc. Jako „zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności obejmuje ono;
oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa)
własność ruchomości i nieruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości i ruchomości np. użytkowanie wieczyste.
prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości/ ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości/ ruchomości na podstawie innych stosunków prawnych (np. leasing.) pytanie; czy można wziąć w leasing całe przedsiębiorstwo NIE!!! Bo nie jest rzeczą.
wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środków pieniężnych
koncesje, licencje i zezwolenia
patenty i inne prawa własności przemysłowej
tajemnice przedsiębiorstwa
księgi i dokumenty zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej
 Ustawodawca wymaga spełnienia 3 przesłanek przez przedsiębiorstwo;
zespół składników o charakterze zorganizowanym - przedsiębiorstwo oznacza pewną całość m. in. w znaczeniu organizacyjnym, majątkowym i prawnym.
zespół składników o niematerialnym i materialnym charakterze.
Zespół składników przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej


(…)

… do prowadzenia działalności gospodarczej
 W skład przedsiębiorstwa wchodzą przede wszystkim prawa:
Na dobrach niematerialnych np. oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo (znaki towarowe, wzory zdobnicze, patenty)
Na dobrach materialnych np. własność i inne prawa rzeczowe
Prawa obligacyjne - wynikające np. z umowy najmu wierzytelności, prawa z papierów wartościowych Prawa wynikające z decyzji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz