Patriarchalizm

Historia prawa - BGB

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2373

w sporach rodzinnych -dalece złagodzony patriarchalizm -upośledzenie dzieci nieślubnych, nawet dziecko...

Kontekstualne podejścia do Biblii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

odgrywał patriarchalizm i androcentryzm. Hermeneutyka feministyczna nie wypracowała własnej metody...

Zdolności do czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

mi OGRANICZENIA nie mog y sprawowa opieki PATRIARCHALIZM rodziny nie mog y dysponowa maj tkiem w aktach inter...

System polityczny Włoch

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1939

, patriarchalizm Watykan - monarchia absolutna system włoski podobny do greckiego, b. ważna tradycja, poszanowanie...

Konserwatyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1309

ogólnego nad interesem jednostki. Najpełniej hierarchię i patriarchalizm wyraża tu model rodziny. Idea...

Kodeksy cywilny 1804

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

zwyczajowego: patriarchalizm (w stosunkach rodzinnych i małżeńskich) upośledzenie w prawach cywilnych kobiet...