Pastwisko - strona 14

Konflikty interesów wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Konflikty interesów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1582

(metafora niewidzialnej ręki Smitha), dylemat wspólnego pastwiska  działanie dla własnej korzyści kończy...

Posiadanie - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4599

posiadania w braku corpus, a gdy występuje przesłanka animus: -zbiegły niewolnik, pastwiska w okresie zimowym...

Merkantylizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2170

chłopów z ziemi zamieniając je na pastwiska dla owiec. Chłopi masowo szli do miasta tworząc siłę najemną...

Egzamin z prawa rolnego 2009

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1855

skutkiem byłaby likwidacja produkcji; np. uprawy paszowe, zboża, łąki pastwiska O płatnościach...

ŚREDNIOWIECZNA MYŚL EKONOMICZNA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

- pastwiskową (jeden rok zasiewano zboża, drugi-używano jako pastwisko). Rozwijało się rzemiosło, szczególnie...

Gleboznawstwo - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

oraz ciężkie i bardzo ciężkie użytkowane są przeważnie jako łąki i pastwiska. Mady lekkie i średnie próchniczne...

Regionalizacja rolnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Józef Suchocki
 • Geografia rolnictwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3227

śródziemnomorski Trawiasto-odłogowy - odłóg na pastwisko, a drugie pole do wyczerpania składników miner., potem...