Paserstwo - strona 2

note /search

Klasyfikacja przestępstw

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo karne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2317

( art. 288§3) Zawór pojazdów mechanicznych (art. 289§1) Kradzież leśna (art. 290) Paserstwo umyślne...

Prawa pokrewne - Przestępstwo

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1260

lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania paserstwo (bezprawne nabywanie lub pomaganie w zbyciu, ew. w ukryciu...

Poplecznictwo- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

. Nie poplecznictwem, lecz paserstwem jest także nabycie, pomoc w zbyciu, pomoc do ukrycia i przyjęcie od sprawcy...

Wykroczenia część szczególna

  • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
  • Prawo wykroczeń
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2331

dni c 7 dni Adam H. dopuścił się umyślnego paserstwa rzeczy pochodzącej z kradzieży z włamaniem...