Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji - strona 1

Fragment notatki:

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji :
Uchylanie się od opodatkowania (art. 54) Firmanctwo (art. 55) Oszustwo podatkowe (art. 56) Nieterminowe płacenie podatku (art. 57) Nieprowadzenie lub nieprzechowywanie księgi (art. 60) Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie księgi (art. 61) Niewystawienie faktury lub rachunku, sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej (art. 62) Obrót wyrobami akcyzowymi bez znaku akcyzy (art. 63) Niezawiadomienie o wywozie wyrobu akcyzowego (art. 64) Paserstwo akcyzowe (art. 65) Wadliwe oznaczenie wyrobów akcyzowych (art. 66) Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67) Niesporządzenie spisu wyrobów akcyzowych i nieoznaczenie ich znakami legalizacyjnymi (art. 68) Bezprawne czynności z wyrobami akcyzowymi (art. 69) Nielegalna działalność poza składem podatkowym (art. 69a) Nielegalny obrót znakami akcyzy (art. 70) Narażenie znaków akcyzy na niebezpieczeństwo (art. 71) Nierozliczenie znaków akcyzy (art. 72) Naruszenie warunków zwolnienia od akcyzy (art. 73) Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego (art. 73a) Nieuzyskanie rozliczenia od podmiotu zagranicznego (art. 75) Uchylanie się od opodatkowania wydobycia niektórych kopalin (art. 75a) Błędna ewidencja pomiarów zawartości miedzi oraz srebra (art. 75b) Niewłaściwe prowadzenie działalności w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra (art. 75c)
Nienależny zwrot podatku (art. 76) Nienależny zwrot wydatków mieszkaniowych (art. 76a) Niewpłacenie pobranego podatku (art. 77) Niepobieranie podatku (art. 78) Niewyznaczenie pobierającego podatku (art. 79) Nieskładanie informacji podatkowej (art. 80)
Nieprawdziwa informacja podsumowująca (art. 80a) Naruszenia z zakresu NIP (art. 81) Naruszenie zasad dotacji lub subwencji (art. 82)
Utrudnianie kontroli podatkowej (skarbowej) (art. 83)
Niedopełnienie nadzoru w sprawach podatkowych (art. 84) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz