Zasady obowiązywania ustawy - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady obowiązywania ustawy - opracowanie  - strona 1 Zasady obowiązywania ustawy - opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

Zasady obowiązywania ustawy 1. Kolizja ustaw karnych w czasie - prawo intertemporalne -rozwiązania przejęte wprost z KK
-jest to sytuacja w której czyn został popełniony pod rządami starej ustawy, a orzekanie następuje pod rządami nowej ustawy
-ustawę nową stosujemy, jeżeli: *nie zmienia sytuacji prawnej sprawcy (stabilizacja penalizacji)
*jest dla niego względniejsza (modyfikacja penalizacji)
*uchyla karalność czynu; znosi dany czyn zabroniony (depenalizacja)
-jeżeli czyn objęty orzeczeniem nie jest już zabroniony pod groźbą kary to ukaranie uważa się za niebyłe
-jeżeli wg nowej ustawy czyn objęty orzeczeniem jest zagrożony karą
-o górnej granicy niższej od kary orzeczonej
-to karę należy złagodzić to ustawowej granicy
-ustawę starą stosujemy, jeżeli jest dla sprawcy względniejsza -nie można ukarać za zachowanie, które w świetle nowej ustawy stało się wykroczeniem
-a nie było nim w chwili popełniania czynu zabronionego
-nie stosuje się rozwiązań niekorzystnych dla sprawcy -do rejestru karnego wpisywana jest jedynie kara aresztu 2. Czas popełnienia wykroczenia -jest to czas w którym sprawca działał lub zaniechał działania
-do którego był obowiązany
-nie ma zróżnicowania, jeśli chodzi o przedawnienie
-bieg przedawnienia liczy się od czasu popełnienia wykroczenia
-nie bierze się pod uwagę czasu nastąpienia skutku
3. Miejsce popełnienia wykroczenia -obowiązuje zasada równowartości działania i skutku
-jest to miejsce w którym sprawca działał lub zaniechał działania
-do którego był obowiązany
-albo gdzie skutek nastąpił lub miał nastąpić
-sądem właściwym do rozpatrzenia wykroczenia jest sąd miejsca w którego okręgu popełniono wykroczenie
-jeżeli właściwych jest kilka sądów to sprawę rozpatruje ten, który pierwszy wszczął postępowanie
4. Zasada terytorialności -polskiemu prawu wykroczeń podlegają wszyscy sprawcy wykroczeń
-którzy popełnili je na terytorium RP, polskim statku wodnym lub powietrznym
-terytorium wyznaczają granice państwowe
-obejmuje również wody wewnętrzne i morskie wody terytorialne (12 mil morskich)
-oraz słup powietrza do wysokości wyznaczonej lotami kosmicznymi
-zasada obejmuje Polaków, cudzoziemców oraz bezpaństwowców
-odnosi się do wykroczeń ujętych w KW oraz poza nim


(…)

… terytorialne (12 mil morskich)
-oraz słup powietrza do wysokości wyznaczonej lotami kosmicznymi
-zasada obejmuje Polaków, cudzoziemców oraz bezpaństwowców
-odnosi się do wykroczeń ujętych w KW oraz poza nim
-odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą
-zachodzi tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką odpowiedzialność przewiduje
#zasada bandery (portu macierzystego)
-dla statku morskiego stosuje się przepisy państwa do którego jest przypisany
5. Zasada podmiotowa -odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą ponosi również cudzoziemiec
-chodzi o kradzież, przywłaszczenie, paserstwo, umyślne niszczenie, uszkadzanie, czynienie niezdatnym do użytku mienia

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz